Välkommen till Trollflöjten

Privat förskola i Laröd utanför Helsingborg

Vår Värdegrund

                                              Vi står för SATSA

 

  • Skapa Trygghet - Vi ska skapa trygghet genom att vara en bra förebild och en god kamrat.
  • Ansvarstagande -Vi ska ta ansvar, visa hänsyn och lyssna på och hjälpa andra.
  • Tydlig målinriktning - Vi ska ha tydliga mål med det vi gör och ge tydlig feedback.
  • Sprida glädje - Vi ska bidra till att sprida glädje och att vi har roligt tillsammans.
  • Anta utmaning - Vi ska utmana oss själva och respektera olikheter.