Välkommen till Trollflöjten

Privat förskola i Laröd utanför Helsingborg

Trollflöjtens Verksamhetsplan

Denna verksamhetsplan innehåller följande:

TEMA: "en röd tråd" som i verksamheten arbetas fram tillsammans med barnen.

NATUR-MULLEVERKSAMHET: berikar barnens kunskap och respekt för naturen och dess kretslopp. Vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet och utövar Skogsknopp, Knytte och Mulleverksamhet.

RUTINER: (samling) en viktig del i verksamheten som skapar trygghet för barnen.

KULTUR: vi strävar efter att varje barn skall känna delaktighet i olika traditioner och kulturupplevelser.

MUSIK: sång, dans och instrument ger glädje, rytmkänsla, sinnesupplevelser och gemenskap.

RÖRELSE: rörelse utvecklar motorik och rumsuppfattning, hälsa och välbefinnande, samt ger glädje.

FRI LEK: spontan, lustfylld, ej målinriktad lek under överinseende av en vuxen.

SKAPANDE: få utlopp för sin kreativitet. Att känna tilltro till den egna förmågan.

SAGOR och DRAMA: träna språk, fantasi och koncentration. Våga uttrycka känslor.

DOKUMENTATION: barnens utveckling och lärande förljs upp på olika sätt och utvärderas.

För att kunna göra detta måste vi ha byggstenar-grunder att stå på. Dessa är:

* Styrdokument: likabehandlingsplan, läroplan, målsättning och socialtjänstlagen.

* S.A.T.S.A som är vår värdegrund.

* Arbetsglädje och Trygghet.

* Personalens kompetens, erfarenheter och fortbildning.

* Samspel mellan föräldrar (kommunikation och inflytande).

* Barnens inflytande, nyfikenhet och upptäckarglädje.

Vår verksamhetsplan gestaltas av ett träd som på ett tydligt sätt visar vad vår verksamhet står för:

Trädet är växande

Trädet ger överblick

Trädet är lätt att kommunicera

Trädet är en accepterad kunskapssymbol